Ölçüm Takımı Temel Bilgileri: Gün 1, Sağ Başlatma

Mark, her makine operatörünün ve her makine atölyesinin günlük olarak uğraşmak zorunda konulara ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Parça yapmaya ve ölçmeye başlarken aşina olmanız gereken takımlara ve terimlere göz atıyor.