Torna Güvenliği Çalıştırma/Yeniden Başlatma

1. bölümde, Bryan, siz bir tornayı Y eksen ve tahrikli takım işleme ile referans noktasına götürürken Torna NGC kontrolünün güvenliği nasıl sağladığına bakıyor.