Haas Apps Minute - Torna Güvenliği Başlatma/Yeniden Başlatma