Soğutma sıvısının derişimlerini doğru şekilde belirleme