Kylmedel för verktygsmaskiner: Fylla på en hög koncentration