Kylmedel för verktygsmaskiner: Verktyg för kylmedel