Så här bearbetar du mjuka spännbackar för svarvar, del 1