Kylmedel för verktygsmaskiner: Påfyllning vid låg koncentration