Begränsa blockframförhållningen genom att använda makron