Enkel programmering genom att slå in en"kod i din vertikala fleroperationsmaskin från Haas