Minska på cykeltiden med en flerdetaljsfixtur på en Haas UMC-750P

Se på när seniora applikationsingenjören John Nelson tar dig steg för steg genom hans design, bearbetning och användning av en 28-detaljsfixtur på en Haas UMC-750P. Genom att använda maskinens HRT210-rundmatare och lägga till ett Haas-stålfäste kunde John göra detta stora jobb mycket produktivare och skala av 23,5 % av varje dels cykeltid. Skulle han göra 1 000 delar skulle han spara mer än 16 timmar maskintid! Multiplicera det med hastigheten i din verkstad så kommer du att se vad du sparar.