Använd din insatsborr som en arborrstång! 2 arbeten med 1 verktyg!