Hur kan man: Ställa in arbetsoffset med en kanthittare och indikator