Löser snabbt problem med din G71- och G72-svarv och dina grovbearbetningscykler