Varför alla tekniker behöver en induktiv spänningssensor