Vatten i tryckluftssystemet? Inställning 242/243

För mycket vatten som skvalpar omkring i verkstadens tryckluftssystem kan ha skadlig påverkan dina CNC-maskiner. Andrew nämner några saker att kontrollera i tryckluftssystemet och avslöjar hur inställning 242 och 243 på Haas styrsystem kan användas för att tömma ur överflödigt vatten ut maskinens tryckluftssystem.