Återmontering av en chuck med LMC:s Jay Duerr

Nyligen kom chefen för LMC Workholding, Jay Duerr, till Haas-fabriken för att smutsa ned händerna och tala om chuckrenoveringen. Jay samarbetade med Orville Collins på Haas och demonstrerade stegen för demontering, kontroll och återmontering av chucken. Genom att utföra detta var 6:e till var 12:e månad säkerställer du att chucken fungerar smidigt och inte tappar greppet på grund av föroreningar och kladd.