Fixa en kåpläcka

Serviceingenjör Orville Collins visar i denna Haas-servicevideo de viktiga stegen för att hitta och åtgärda en läcka i din maskinkåpa.