Rengöring av fräsens spindelfläkt

Serviceteknikern Orville Collins visar oss hur en smutsig spindelfläkt kan orsaka oljud och vibrationer i området kring maskinens spindeldocka. Ofta misstas vibrationer som orsakas av en smutsig fläkt för problem med spindeln och en servicetekniker rings in i onödan. I denna video visar Orville hur du kan felsöka, inspektera och rengöra fläkten.