Fräs – inrullningsteknik

Video för Haas branschpartner