Fräs – tjocka till tunna spånbitar

Video för Haas branschpartner