Hur man använder sig av trådlös sondering, DEL 1 – Kalibrera systemet