Hur man använder sig av trådlös sondering, DEL 3 – Verktygsoffsetsida