Has snabbväxlingssystem och blockfixturer

Vi har berört snabba verktygsväxlare och verktygsblock-tillbehör som finns till Haas-rundmatningsbord i flera av våra andra videor. I denna video visas specifikt dessa tillbehör. Så se detta om du vill effektivisera uppsättningen av roterande detaljer.