Unvik problem genom att använda Haas funktion för ett block