Ställ snabbt in ett arbetsoffset och en vinkel med din sond