Använd G53 istället för G28 för att skicka din Haas Mill till utgångsläget