Leantillverkning – Skapa dina egna WIP-rack

Video för Haas branschpartner