Länka forcerade hastigheter och matningar med inställning 144

Mark Terryberry besvarar en tittarfråga i detta Haas Apps Minute. Han tar faktiskt ett par minuter i anspråk för att dyka ner i hur du kan länka forcerade hastigheter och matningar med inställning 144 på Haas-kontrollen eller lämna dem oberoende av varandra när du vill öka spånbelastningen i skäret.