VPS kör och spara-alternativ

I denna Haas Apps Minute visar John de olika sätt på vilka man kan köra, spara eller redigera ett program man just skapat med hjälp av mallarna i Haas Visual Programming System (VPS).