Kund i blickfånget – Whitliejo Specialty Co.

Shaun Hebert, tillverkningschef hos Whitliejo Specialty Company, talar om hur stor konkurrensen inom maskinering är i Louisiana och hur Haas maskiner har hjälpt Whitliejo att nyanställa för att hålla takten med det krävande arbete de måste få gjort.