80/20: Sju envisa vanor – Haas kunddokumentär

Indiana-baserade 80/20 Inc. bygger och säljer det som företagets grundare Don Wood kallar för ”The Industrial Erector Set:”: ett modulärt ramsystem i aluminium som kan konfigureras in i föremål som t.ex. en enkel bordsram, ett maskinskydd, en monter eller något annat en kund kan föreställa sig. Woods recept på framgång inkluderar omdömesgill tillämpning av Stephen Coveys 7 Habits of Highly Effective People (7 vanor hos väldigt effektiva människor) för att bygga upp sin verksamhet och investering i datorstyrda (CNC) maskiner från Haas för att öka produktiviteten.