Öka svarvproduktiviteten med en stångdragare och makron