Använd G53, inte G28, för att minska cykeltiderna och positionera din svarvrevolver.