Använd din insatsborr som en arborrstång 2 arbeten med 1 verktyg!