Minska installationstiden med Haas-knappen ”Next Tool” (nästa verktyg)