Ställa in ett huvud med korrekt vinkel: G17, G18, G19 förklarat