Grundläggande om borrval – Haas University

I första avsnittet av Haas University (Haas U) vägleder tillverkningsingenjören Andrew Harnett dig genom grunderna i att välja korrekt spiralborr. Du kommer att lära dig för- och nackdelar med höghastighetsstål, kobolt och karbid samt få råd om beläggningar, borrpunkter, flöjtstorlek och annat.