CNC – utgör i grunden – automatisering. Enkla riktlinjer ger instruktioner för våra maskiner för att utföra tusentals automatiserade åtgärder varje sekund, där man får dem att göra exakt vad vi vill. Men vi har tagit automatiseringen ännu längre, med tekniska lösningar som gör jobbet som maskinist ännu enklare – från fixturmontering i flera steg och intuitiva mjukvarufunktioner, till automatisk detaljladdare och fullt integrerade robotar.