Haas produktgaranti


Ett års standardgaranti

Alla Haas-produkter* – CNC-maskiner, rundmatade produkter och matarsystem har en komplett ettårsgaranti för hela maskinen, inklusive CNC:s styrsystem. Och med en ”komplett ettårsgaranti” menar vi 8 760 timmar, dygnet runt i 365 dagar. (Vissa tillverkare definierar ett år som 365 dagar x åtta timmar.) Detaljerade garantiuppgifter finns tillgängliga i bruksanvisningen.

Det finns en utökad garanti tillgänglig när du gör ett inköp från din behöriga Haas-distributör.

  • Den täcker skador på material och utförande
  • Betalar för alla delar och jobb
  • Om de inte finns tillgängliga lokalt, skickas garantiomfattade ersättningsdelar samma dag vid 99,5 procent av fallen

* Gäller ej för EDU-modeller, som har en sexmånadsgaranti.


Ett års utökad garanti (inkluderar standardgarantin på ett år)

Detta alternativ ger en extra utökad garanti för ett år, som kan köpas när som helst innan standardgarantin utgår.


90-dagarsgaranti för servicedelar

Alla Haas servicedelar (inköpta efter det att den inledande maskingarantin har gått ut) omfattas av en 90‑dagarsgaranti, inklusive för reservdelar och arbete, från monteringsdatumet.