Certifieringar och säkerhet


Safety-First-program

Din Haas-maskin har designats för att alltid köras med dörrarna stängda, med alla skydd på plats och med helt fungerande säkerhetsfunktioner.

Säkerhetsglasögon och andra vanliga säkerhetsprotokoll är det enda sättet att garantera att du arbetar i en säker miljö och att du inte kommer att skadas.

För att skydda maskinoperatören och erbjuda bästa möjliga säkerhet, har din Haas-maskin utformats för att alltid köras med dörrarna stängda, skydden på plats och med alla säkerhetsfunktioner aktiverade. Haas maskiner har mekaniska och programsäkerhetsregler som har utformats för att se till att maskindörrarna hålls stängda när ett program körs.

Vissa personer kan försöka övervinna eller kringgå säkerhetsreglerna om låsning. Det är farligt och bör undvikas. Säkerhetsreglerna i din Haas-maskin kan enbart skydda operatören om de fungerar korrekt.

Om någon har manipulerat säkerhetsfunktionen i din Haas-maskin eller om den inte längre fungerar som de ska, skulle vi vilja hjälpa dig att återställa maskinen till dess fabrikskonfiguration. Vi känner faktiskt att säkerheten är så viktig för oss att vi täcker kostnaden för den inledande maskinsäkerhetsinspektionen.

Det stämmer. Vi tar inte ut någon avgift för den inledande inspektionen. Om en Haas servicetekniker befinner sig i din verkstad för en serviceutryckning kommer han att genomföra en säkerhetsinspektion utan kostnad för dig. Du kan dessutom kontakta din lokala Haas fabriksförsäljningsställe (HFO) för att boka en tid för att en certifierad Haas servicetekniker utför en revision av maskinens säkerhetsstatus utan kostnad och förklarar vad som måste göras för att få maskinens säkerhetsfunktioner tillbaka till fabriksinställningarna.

*FÖRSÖK INTE ATT KRINGGÅ SÄKERHETSFUNKTIONERNA. OM DU GÖR DET KOMMER MASKINEN INTE ATT VARA SÄKER OCH GARANTIN INTE ATT GÄLLA. SE BRUKSANVISNINGEN FÖR KOMPLETTA SÄKERHETSUPPGIFTER.

Electrical Testing Laboratory

Alla Haas CNC-verktygsmaskiner bär märket ETL Listed, vilket certifierar dem att de uppfyller NFPA 79, den elektriska standarden för industriella maskiner och den kanadensiska motsvarigheten CAN/CSA C22.2 nr. 73. Märkningarna ETL Listed och cETL Listed ges till produkter som har klarat testerna utförda av Intertek Testing Services, ett alternativ till Underwriters Laboratories.

Intertek Testing Services (ITS) är ett laboratorium som ackrediteras av National Institute of Standards and Technology. Dessutom är ITS utvalt som ett nationellt erkänt testlaboratorium (Nationally Recognized Testing Laboratory) av OSHA och har certifierats av Standards Council of Canada som test- och certifieringsorganisation.

Produkter som efterlever ITS programriktlinjer har kvalificerats för att bära märkningarna ETL Listed och cETL Listed.

  • ITS - Intertek Testing Services
  • ETL – Electrical Testing Laboratory (cirka 1904), nu ETL SEMKO, en division av Intertek Group.
  • NFPA - National Fire Protection Association
  • NFPA 79 - Elektrisk standard för industriella maskiner
  • NIST - National Institute of Standards and Technology
  • NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory.

CE-certifiering

Haas Automation, Inc. har slutfört certifieringsprocessen som krävs för att få fästa CE-märkningen på våra produkter. Vi förklarar, med eget ansvar, att alla Haas Automations produkter, tillval och tillbehör efterlever de förordningar som finns angivna i det europeiska maskindirektivet.

ISO-certifiering

Haas Automation har bedömts för sin efterlevnad av de bestämmelser som har angivits i ISO 9001:2015

Registreringsomfattning: Design och tillverkning av CNC-verktygsmaskiner och tillbehör, tunn plåtstillverkning

Villkoren för att få motta den här registreringscertifieringen anges i ISO:s registreringspolicyer 5.1. Registreringen ges beroende på organisationens fortlöpande efterlevnad av den aviserade standarden. Giltighetstiden för det här certifikatet beror på pågående övervakningsrevisioner.

För att få en kopia av vår ISO-certifiering, fyll i formuläret nedan så kommer en Haas-representant att kontakta dig.

Formulär för begäran om ISO-certifiering


Fyll i detta formulär för att begära dokument av vår ISO-certifiering.