Chłodziwo maszyny: Uzupełnienie środkiem o wysokim stężeniu