Haas Control — konfiguracja GUI, uruchamianie i edycja