Chłodziwo maszyny: Uzupełnienie środkiem o niskiej stężeniu