Sprowadź narzędzia na miejsce dzięki opcji Drugie położenie początkowe

Nie musisz się schylać nad maszyną, aby wyjąć narzędzia. Mark pokazuje nam lepszy sposób