Przywracanie urządzenia do wymiany narzędzi; parasolowe urządzenie do wymiany narzędzi