Prawidłowy montaż wrzeciona z napędem

UWAGA: Te filmy wideo z instrukcjami przedstawiają procedury do wykonania tylko przez odpowiednio wyszkolonych techników serwisowych. W przypadku braku odpowiedniego przeszkolenia może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny. W tym odcinku technik serwisowy, Brian Dickenson, omawia prawidłowe wyrównywanie i montaż wrzeciona z napędem zaprojektowanym do użycia we wszystkich wbudowanych wrzecionach Haas.