Rozwiązywanie problemów dotyczących wzmacniacza serwomechanizmu