Odpowiednia objętość, ciśnienie i jakość powietrza

Nagraliśmy kilka filmów na temat problemów ze sprężonym powietrzem i ich wpływu na maszynę. Tutaj skupiamy się na różnicach między ciśnieniem a objętością sprężonego powietrza.