Przywracanie urządzenia do wymiany narzędzi; mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi Haas